• Romana
 • RussianÎntreprinderea Municipală Gospodăria Locativ Comunală Bălţi Imprimare E-mail
21 2010

ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ
„GOSPODĂRIA LOCATIV COMUNALĂ BĂLŢI"

Saitul oficial http://www.town.md/

 • DIRECTOR - Ciornîi Andrei Simion

 INGINER - ŞEF - Pelin Valerian Constantin

 • INFORMAŢIE DE CONTACT

 - adresa poştală: mun. Bălţi, str. I. Franco, 19

 - fax (0231) 8-00-44

 - telefon ajutorul directorului - (0231) 8-00- 44

 • REGIM DE LUCRU

 zile lucrătoare: luni - vineri

 ore 8.00 - 17.00

 ora mesei 12.00 - 13.00

 ÎM GLC este o întreprindere de locuinţe şi servicii comunale.Compania a fost înfiinţată printr-o decizie a Consiliului mun. Bălţi  6/33 din data de 05.05.2011, "Cu privire la stabilirea întreprinderii municipale" Locuinţe şi servicii comunale Bălţi "

Principalele obiective ale companiei:
 - deservirirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative

 • - deservirea tehnică şi reparaţia curentă a sistemelor de alimentare cu apă rece şi canaliyare din interiorul blocului
 • - deservirea tehnică a sistemelor de alimentare cu energie electrică din interiorul blocului, echipamentelor de iluminare a încăperilor de uz comun
 • - deservirea tehnică a sistemelor interne de încălzire centrală
 • Înmanagementul companieisunt685case.
  ÎMGLCîşi desfăşoară o activitatede bază cu fonduri de producţie de la public, sub formădecomisioanepentru întreţinerea caselorcu reţele dealimentare la apăreceşicanalizareconform tarifeleaprobatede către Consiliulmun.Bălţi.Bugetul Înterprinderii decurge dincontractul de închiriereaspaţiilornelocuiteşi mijloacelor financiare din prestarea serviciilor cu plată. Numărul mediudesalariaţieste de 204de persoane.

Lucrul Înterprinderii constă din 4 diviziuni principale:
- Serviciul de reparaţie şi întreţinere a caselor de locuit.
- Secţia pentru întreţinerea caselor de inginerie şi echipament.
- Sectorul de curăţare a teritoriilor interne.
- Departamentul Informaţional.

 • SECŢIILE ŞI SUBDIVIZIUNILE ÎNTREPRINDERII
 • - SERVICIUL DE EXPLOATARE ŞI REPARAŢIE A FONDULUI LOCATIV

 Informaţie de contact tel. 8-00-40 , mun. Bălţi, str. I. Franco, 19, birou 17, ( etajul 2 )

 Serviciul execută lucrări de întreţinere şi reparaţie a elementelor constructive ale blocurilor locative ( acoperişuri, fasade, fundamente, scări, sisteme de evacuare a apei meteorice, etc.)

 - SERVICIUL DE EXPLOATARE ŞI REPARAŢIE A ECHIPAMENTELOR INGINEREŞTI DIN INTERIORUL BLOCULUI

 Şeful serviciului - Russu Andrei Ion

 Informaţie de contact tel. 8 - 00 - 47 , mun. Bălţi, str. I. Franco, 19.

 

 • - Serviciul execută lucrări de întreţinere şi reparaţie a sistemelor de alimentare cu apă rece şi evacuarea apei uzate din interiorul blocului (lichidarea deteriorărilor şi scurgerilor din sistemele interioare de alimentare cu apă potabilă şi evacuarea apei uzate, curăţirea sistemelor de evacuarea a apelor uzate, înlăturarea îmbîcşirii din coloane şi instalaţii sanitare, demontarea, controlul, curăţirea şi schimbul robinetelor deteriorate, schimbul sectoarelor de reţele de apeduct şi evacuarea apelor uzate, deservirea tehnică a sistemelor interne de încălzire centrală ş.a.).

 

 • - SECTOR DE SALUBRIZARE

 

 Informaţie de contact tel. 8- 00- 54 , mun. Bălţi, str. I. Franco, 19, birou 5, (etajul 1)           

 

Serviciul efectuează lucrări privind salubrizarea terenurilor aferente bloculor locative

( salubrizarea scărilor blocului locativ şi a cămerilor de acumulare a deşeurilor)

 

 • - SERVICIUL DE DISPECERAT ŞI COMBATERE A AVARIILOR

 

Informaţie de contact: tel. 8 - 00- 49 , mun. Bălţi, str. I. Franco, 19.

 

Efectuează servicii de dispecerat şi combatere a avariilor în fondul locativ în regim non - stop.

 

 • - CONTABILITATEA

 

Contabil - şef - Petelca Larisa Constantin

Tel. 8 - 00 - 38, mun. Bălţi, str. I. Franco, 19, birou 19 (etajul 2)

 

 Efectuează evidenţa contabilă la întreprindere, prelucrarea actelor de contabilitate, efectuează operaţiuni economice la bancă, ţinerea evidenţei achitării populaţiei pentu serviciile prestate, eliberează documente de decontare.

 

 • - SECŢIA TEHNICĂ ŞI DE PRODUCERE

Şeful secţiei - Ţurcanu Valeriu Leonid

Tel. 8 - 00 - 40, mun. Bălţi, str. I. Franco, 19, birou 17 (etajul 2)

 Efectuează lucrări de revizie tehnică a blocurilor locative şi în temeiul datelor reviziei, întocmeşte lista lucrărilor, necesare pentru deservirea şi reparaţia blocului locativ, a reţelelor tehnico - edilitare; ţinerea documentaţiei tehnice a blocurilor locative; încheierea, evidenţa şi păstrarea contractelor de închiriere, deservire tehnică, arendare, întreţinere şi reparaţie a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine sau de întreţinere şi deservire a încăperilor nelocuibile din fondul locativ; coordonarea proiectelor, replanificărilor, tuturor modificărilor în fondul locativ.

 • - SECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE

Şeful secţiei - Banari Larisa Arcadi

Tel. 8 - 00 - 41, mun. Bălţi, str. I. Franco, 19, birou 16 (etajul 2)

Efectuează lucrări de planificare; elaborarea planurilor de producere anuale şi curente; planurilor de muncă şi salarizare; calcule de deviz ; calculaţii a costului producţiei şi serviciilor; elaborarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate.

 • - SECŢIA MECANICĂ

Mecanic - şef - Gasnaş Vitali Teodor

Tel. 8 - 00 - 52 , mun. Bălţi, str. I. Franco, 19, birou 3 (etajul 1)

 Asigură subdiviziunile întreprinderii cu transport, transportă materiale la locul de destinaţie, transportă muncitorii la obiecte, asigură transportul pentru serviciul de dispecerat şi combatere a avariilor, prestează servicii cu plată.

- SERVICIUL DE PERSONAL

Inspector superior - Dociu Galina Gheorge

Tel. 8 - 00 - 41 , mun. Bălţi, str. I. Franco, 19, birou 11 (etajul 2)

 Efectuează primirea şi concedierea angajaţilor, completarea şi păstrarea carnetelor de muncă, evidenţa efectivului personalului şi alt lucru al serviciului de personal.

- SECŢIA DE INFORMARE

Şeful secţiei - Suhostavskaia Elena Ivan

Tel. 8 - 00 - 34 , mun. Bălţi, str. I. Franco, 19, birou 12 (etajul 2)

Tel. 8 - 00 - 46 , mun. Bălţi, str. I. Franco, 19, birou 1 (etajul 1)

Asigură elaborarea politicii de marcheting, coordonează activitatea subdiviziunilor întreprinderii la acumulărea şi eventuala analiză a informaţiei economico - comerciale, asigură elaborarea strategiei acţiunilor publicitare.

Efectuează evidenţa vizelor de reşedinţă a populaţiei din fondul locativ, înscrierea şi radierea din cartea de imobil; eliberează certificate de componenţă a familiei, de la locul de trai, pentru îndemnizaţia de înmormîntare, certificat de neamplasare în cîmpul muncii, certificat de concubinaj, certificat pentru preluarea moştenirii; legalizează semnăturile pentru actele de neamplasare în cîmpul muncii, de nelocuire pe adresa dată, pentru actele de preluare a moştenirii; eliberează copii a fişelor de înscriere, fişelor de evidenţă a apartamentelor, caracteristici.

- SECŢIA JURIDICĂ

Jurisconsult superior - Serdeşniuc Eduard Arcadi

Tel. 8 - 00 - 35 , mun. Bălţi, str. I. Franco, 19, birou 13 (etajul 2)

Desfăşoară activitatea pentru asigurarea respectării legislaţiei in activitatea întreprinderii şi apărarea intereselor de drept. Organizează acordarea ajutorului juridic, consultă angajaţii întreprinderii.

ORARUL DE PRIMIRE A POPULAŢIEI

PE ÎNTREBĂRI PERSONALE DE

CĂTRE SPECIALIŞTII IM BĂLŢI

bir.

Funcţia

N.P.P.

Zile de primire

Ore de

primire

9

 

DIRECTOR

 

 

CIORNÎI

ANDREI SIMION

 

 

LUNI

 

14.00-17.00

 

9

 

Director adjunct

 

STRUL

SERGHEI PIOTR

 

JOI

 

 

14.00-17.00

 

9

 

 

Inginer- şef

 

 

PELIN

VALERIAN CONSTANTIN

 

MARŢI

 

 

14.00-17.00

 

 

17

 

 

Şef STP

 

 

ŢURCANU

VALERIU LEONID

 

LUNI,

JOI

 

 

14.00-17.00

8.00-12.00

 

19

 

Contabil - şef

 

 

PETELCA

LARISA CONSTANTIN

 

MARŢI,

JOI

 

8.00-12.00

 

16

 

 

Şef - SEF

 

 

BANARI

LARISA ARCADI

 

 

MARŢI,

JOI

 

8.00-12.00

 

13

 

Secţia juridică

 

SERDEŞNIUC

EDUARD ARCADI

 

 

ZILNIC

 

 

8.00-12.00

 

11

 

 

Secţia de personal

 

 

DOCIU

GALINA GHEORGE

 

 

ZILNIC

8.00-12.00

 

1

 

 

Secţia de informare

 

 

 

 

ZILNIC

 

 

8.00-17.00

pauză

12.00-13.00

 

2

 

Inginer

Protecţia muncii

 

CORNILOVA

INGA VICTOR

 

 

ZILNIC

 

 

8.00-10.00

 

 

4

 

 

INGINERI LA EXPLOATAREA

FONDULUI LOCATIV

 

 

ZILNIC

 

8.00-10.00

7

 

 

CONTABILITATEA,

SECŢIA DE CALCUL

 

ZILNIC

 

8.00-17.00

pauză

12.00-13.00

Servicii cu plată

1) Lucrări tehnico-sanitare

d/o

Denumirea lucrărilor

Preţ, lei inclusiv TVA 20 %

1

Înlocuirea coloanelor comune, inclusiv:

 

 

la nivel de 1 planşeu

350

 

la nivel de 2 planşee

550

 

duble

750

2.

Înlocuirea conductei de distribuţie la canalizare, inclusiv:

 

 

din fontă

180

 

PVC

140

3.

Înlocuirea sifonului de pardoseală

75

4.

Înlocuirea piselor de legătură

25

5.

Înlăturarea îmbîcşirii coloanelor de canalizare interioare şi instalaţiilor sanitare

80

6.

Înlăturarea îmbîcşirii unei instalaţii sanitare

24

7.

Înlocuirea coloanei de distribuţie a apei, inclusiv:

 

 

de oţel, prin sudare

170

 

metaloplast

130

8.

Înlocuirea coloanei de alimentare cu apă, inclusiv:

 

 

din oţel la nivel de 1 planşeu

220

 

din oţel la nivel de 2 planşee

300

 

metaloplast la nivel de 1 planşeu

150

 

metaloplast la nivel de 2 planşee

200

9.

Înlocuirea accesoriilor la conducte de alimentare cu apă, inclusiv:

 

 

din oţel

65

 

metaloplast

30

10.

Înlocuirea ventilului la conducte de alimentare cu apă

18

11.

Astuparea cu beton a găurilor din planşee

83

12.

Înlocuirea căzii de baie (demontat, montat)

250

13.

Înlocuirea lavoarului

125

14.

Înlocuirea unei chiuvete

95

15.

Înlocuirea unui vas de closet (demontat, montat)

200

16.

Montarea lavoarului

95

17.

Montarea unei chiuvete de bucătărie

75

18.

Montarea bateriei amestecătoare

80

19.

Montarea contorului de apă racordat prin filet

50

20.

Montarea unui boiler

250

21.

Curăţirea şi spălarea boilerului

220

22.

Montarea radiatorului din fontă (1 secţie)

40

23.

Spargerea golurilor în pereţi de piatră manual ( S max 24x14 cm)

 

 

p.A grosime pină la 7 -14 cm

15

 

p.B grosime 14 - 28 cm

30

 

p. C grosime mai mult de 28 cm

45

2) Eliberarea diverselor certificate, acte, extrase, copii, caracteristici, coordonări

 

 

Termen de executare, zile lucrătoare

d/o

DENUMIREA SERVICIILOR

1

3

5

10

15

 

 

Preţ, lei, inclusiv TVA 20%

1

Certificat de componenţă a familiei

25

 

 

 

 

2

ertificat de la locul de trai

25

 

 

 

 

3

ertificat pentru îndemnizaţia de înmormîntare

18

 

 

 

 

4

Confirmarea semnăturilor pentru actul de înmormîntare

25

 

 

 

 

5

ertificat de înscriere şi radiere

25

 

 

 

 

6

Radierea din cartea de imobil

25

 

 

 

 

7

ertificat de neamplasare în cîmpul muncii

25

 

 

 

 

8

Confirmarea semnăturilor pentru actul de neamplasare în cîmpul muncii

25

 

 

 

 

9

ertificat de concubinaj

25

 

 

 

 

10

Confirmarea semnăturilor pentru actul de concubinaj

25

 

 

 

 

11

ertificat pentru preluarea moştenirii

25

 

 

 

 

12

Confirmarea semnăturilor pentru actul de preluare a moştenirii

25

 

 

 

 

13

Confirmarea semnăturilor pentru actul de lipsă de trai pe adresa dată

25

 

 

 

 

14

Copia fişei de înscriere

25

 

 

 

 

15

Copia fişei de evidenţă a apartamentelor

25

 

 

 

 

16

Caracteristica de la locul de trai

25

 

 

 

 

17

Eliberarea copiei contului personal şi a extrasului din contul personal

25

 

 

 

 

18

ertificat cu privire la datoriile pentru serviciile comunale

25

 

 

 

 

19

Certificat informativ privind fondului locativ

25

 

 

 

 

20

Întocmirea unei copii de plan pentru o încăpere

200

150

100

 

 

21

ertificat cu privire la valoarea de bilanţ a încăperilor locuibile şi nelocuibile

25

 

 

 

 

22

Întocmirea copiei planului unei încăperi nelocuibile

300

200

150

 

 

23

Întocmirea caracteristicii tehnice a unei încăperi locuibile sau nelocuibile

350

300

250

200

150

24

Întocmirea certificatului cu privire la utilizarea construcţiilor auxiliare pe terenuri aferente

300

200

150

 

 

25

Intocmirea certificatului - paşaport a unei încăperi nelocuibile dată în locaţiune

300

200

150

 

 

26

Întocmirea actului cu privire la condiţiile de trai

300

150

 

 

 

27

Întocmirea actului cu privire la inundarea apartamentului

300

250

200

150

 

28

Coordonarea proiectelor de replanificare a

încăperilor locuibile şi nelocuibile

300

250

200

150

 

29

Coordonarea proiectelor pentru construcţii pe teritoriile din interiorul cartierelor

300

250

200

150

 

30

Coordonarea proiectelor de alimentare cu energie electrică a încăperilor nelocuibile

300

250

200

150

 

31

Coordonarea proiectelor pentu conectarea la sistemele de alimentare cu apă potabilă şi evacuarea apei uzate

300

250

200

150

 

32

Permis pentru instalarea pe acoperişurile blocurilor locative antenelor de televiziune „Sputnic"

300

250

200

150

 

33

Coordonarea proiectelor la instalarea încălzirii autonome

300

250

200

150

 

34

Întocmirea certificatului cu privire la numărul de apartamente neprivatizate din blocul locativ ( numărul şi suprafaţa)

100

80

70

60

50

35

Coordonarea proiectelor la instalarea utilajului pe gaze naturale şi electrice de încălzire a apei

 

 

250

200

150

36

Întocmirea contractului de locaţiune a încăperii nelocuibile

50

25

 

 

 

37

Ctetificat cu privire la datoriile la plata din locaţiune

175

150

125

100

 

38

Coordonare lucrări de izolare termică a pereţilor interni şi externi

160

39

Coordonare instalarea unei firme informaţionale

160

40

Coordonare lucrări pentru instalarea unui condiţioner

160

41

Pregătirea documentelor pentru înregistrarea, reînregistrarea orderilor pentru locuinte, şi emiterea lor

324

42

Emiterea dublicatelor (copii) a ordelor pentru locuinţe

162

43

Primirea, verificarea şi pregătirea documentelor privînd schimbul locuinţei, pentru examenare la comisiile locative şi emiterea orderilor

162

44

Pregătirea documentelor privind transferul încăperilor din nelocative în locative

216

45

Înregistrarea contractelor de vînzarea cumpărare, primire-predare a apartamentelor (blocurilor locative) în proprietate privată

37

46

Emiterea certificatului privind participarea (neparticaprea) la privatizarea locuinţei

20

Notă: Se eliberează fără plată diverse certificate, copii, exstrase, caracteristice la solicitarea organelor interne, militare, administrative, de asigurare socială, şi autorităţilor publice locale.

3) Servicii transport-auto

d/r

Marca automobilului

Preţ, lei pe oră, inclusiv TVA 20%

Preţ, lei pe oră, inclusiv TVA 20% şi coeficient de piaţă 1,5

Preţ, lei pe oră, inclusiv TVA 20%, fără costul benzinei

Preţ, lei pe oră, inclusiv TVA 20% şi coeficient de piaţă 1,5, fără costul benzinei

1

ZIL - 130 BLAP 641

148

222

82

123

2

ZIL - 130 BLAO 979

148

222

82

123

3

GAZ-53 BLAK 857(1 pompare)

130

195

77

116

4

ZIL MMZ BLAO 984

163

245

85

128

5

ZIL MMZ BLAO 987

120

180

75

113

6

ZIL MMZ BLAO 988

163

245

85

128

7

Excavator IUMZ BLC 786

271

406

66

99

8

Compresor mobil cu motor cu ardere

270

405

58

87

 

internă

 

 

 

 

9

UAZ 452 BLAC 883

106

159

70

105

10

Autoturn BC 22 ZIL 130 BLCP 261

294

441

141

212

11

Gazeli 330310 BLBC 681

126

189

70

105

12

Gazeli BLCD-061

128

192

71

107

13

Grup electrogen de sudare mobil

292

438

129

194

 Raport

 cu privire la activitatea de producţie ÎM GLC în anul 2011

 Activitatea de bază a ÎM GLC este deservirea tehnică a fondului locativ municipal. Lucrările de deservire tehnică a fondului locativ au fost efectuate din contul mijloacelor băneşti acumulate din achitarea de catre locatari a plăţii pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentalor tehnice din interiorul blocului în baza tarifelor aprobate; plata din locaţiune a proprietăţii municipale; venitul de la prestarea serviciilor cu plată persoanelor fizice şi juridice; surse bugetare alocate direcţional din bugetul local pentru efectuarea lucrărilor ce nu sunt incluse în tarif în conformitate cu Hotărîrea Guvernului 191 din 19.02.2002.

 Venitul întreprinderii în anul 2011 a constituit 11322 mii lei, înclusiv surse bugetare 1632 mii lei sau 14%.

 În scopul asigurării stăriii financiare satisfăcătoare a întreprinderii, activitatea de mai departe, la întreprindere au fost întreprinse măsuri de optimizare a cheltuielilor.

 Strategia de bază a optimizaţiei cheltuielilor a fost starategia de majorare a veniturilor şi folosirea raţională a mijloacelor acumulate, reducerea cheltuielilor pentru exploatarea şi reparaţia fondului locativ, prestarea serviciilor comunale şi menţinerea calităţii.

S-a lucrat în directia majorării eficacităţii lucrului serviciului pentru aprovizionare materială, sarcina cărui este asigurarea operativă a întreprinderii cu materiale calitative şi relativ mai eftine, datorită încheerii contractelor de achiziţie pe o perioadă îndelungată cu volume mai mari şi achiziţionarea materialelor fără intermediari.

 S-au întreprins măsuri pentru reducerea preţului la produsele petroliere (s-a reuşit achiziţia benzinei cu reducere în mărive de 0,60 lei de la preţul comercializat).

 La întreprindere au fost întreprinse măsuri pentru majorarea volumului serviciilor cu plată, prestate persoanelor fizice şi juridice în domeniul lucrărilor de reparaţii şi construcţie, raparaţie a instalaţiilior sanitare, servicii de transport ş.a.

 În anul 2011 a fost efectuată inventarierea totală a fondului locativ, a echipamentelor tehnice din interiorul blocului (de alimentare cu apă şi evacuare a apei uzate, de alimentare cu energie electrică (în locurile de uz comun), de încălzire). Acest lucru a permis depistarea locurilor vulnerabile a acestor sisteme şi formarea bazei de date pentru calculul tarifelor pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentalor tehnice din interiorul blocului.

 În cadrul întreprinderii funcţionează oficiul „Ghişeul Unic", care permite sistemstizarea adresărilor de la locatari, evidenţa executării lor, urgentarea procesului de încheere a contractelor pentru deservire tehnică, cît şi consultatrea locatarilor pe întrebări referitoare la fondul locativ. În scopul deservirii calitative a locatarilor cît şi perntru comoditatea acestora în 2011 a fost amplasat încă un oficiu „Ghişeul Unic" în partea centrală a oraşului pe str. Şt. Cel Mare 34.

A fost sistematizat lucrul de încheere a contractelor pentru deservirea tehnică cu proprietarii şi chiriaşii încăperilor nelocuibile din fondul locativ. A fost elaborat regulamentul cu privire la plata pentru amplasarea şi instalarea echipamentelor şi reţelelor inginereşti pentru prestatorii de servicii de televiziune prin cablu, internet, telefonie ş.a., care a permis colectarea surselor băneşti suplimentar pentru deservirea fondului locativ. În urma acţiunilor întreprinse cu agenţii economici au fost încheiate 126 de contracte.

 Necătînd la starea financiară dificilă, întreprinderea a depus tot efortul pentru a îndeplini la maximum lucrările planificate pentru anul 2011.

 Volumul lucrărilor efectuate se află într-o dependenţă directă cu achitarea totală şi în termen a plăţilor comunale.

 Din 685 de blocuri locative cu lucrări de reparaţie au fost cuprinse 310 blocuri.

 A fost efectuat următorul volum de lucrări:

 - reparaţia acoperişului - 13140 m2, inclusiv :

 - de asupra apartamentelor - 5242 m2

 - etanşarea rosturilor la panouri - 5233 m

 - reparaţia şi înlocuirea ferestrelor, foilor de uşi în locuri de uz comun - 432 bucăţi

 - reparaţia a 119 de scări a blocurilor locative

 - reparaţii la faţade - 2518 m2

 - înlocuirea şi reparaţia sistemelor de evacuare a apelor meteorice - 4156 m

 - curăţarea jgheaburilor - 17425 m

 - înlocuirea 154 m2 de geamuri la scările blocurilor

 - efectuarea lucrărilor pentru pregătirea blocurilor locative la aprovizionarea cu gaze naturale, inclusiv curăţarea canalelor de fum - 4687 m.

E cazul de accentuat, că efectuarea lucrărilor de reparaţie a acoperişurilor din start au fost orientate spre calitate. Cifrele vorbesc de la sine: volumul lucrărilor la reparaţia complexă a acoperişurilor cu membrane bitumoase a constituit 11455 m2 şi din cantitatea totală a lucrărilor efectuate, pe o suprafaţă de 9126 m2 a fost efectuată reparaţia acoperişurilor în 2 straturi, ce constituie 79,7 % din întregul volum, cu amorsarea suprafeţei de 4294 m2, ce constituie 37,5 % din cantitatea totală a acoperişurilor. În afară de cele relatate mai sus, a fost afectuată reparaţia stratului suport cu mortar de ciment pe o suprafaţă de 1199 m2.

 Din cauza majorării volumului de muncă s-a majorat şi sinecostul lucrărilor. Aşa dar, sinecostul lucrărilor de reparaţie a 1 m2 de acoperiş s-a majorat în comparaţie cu sinecostul lucrărilor similare efectuate în fondul locativ în anul 2011 cu 25,6%.

 Una din metodele de reducere a sinecostului lucrărilor efectuate este căutarea de noi forme contractuale cu antreprenorii, pentru efectuarea lucrărilor la care întreprinderea nu deţine licenţă. Aşa dar, cu antreprenorul, care efectuiatză lucrări la înălţime - etanşarea rosturilor la panouri, a fost încheiat contractul doar pentru executarea lucrărilor, fără costul materialelor. Materialele necesare au fost procurate de întreprindere şi aceste măsuri au permis reducerea costului pentru 1 m pînă la 67,8 lei, ce constituie o reducere de 20 % din costul lucrări

Ultima actualizare ( 13 2012 )
 
MD 3100. Municipiul Bălți. str. Independenții,1. Tel: 0(231)2-31-81., Fax:0(231) 2-23-48
© 2015 Pagina oficială a primăriei m. Bălți
0.082769