http://gladness.com.ua

  • Romana
  • RussianPrincipala
Salutarea primarului

     Stimaţi utilizatori ai Internetului!

Primăria municipiului Bălţi vă salută pe pagina-web oficială.

Pe pagina noastră oficială puteţi obţine informaţii despre municipiu, cetăţeni de onoare, despre structura primăriei, obiectivele şi funcţiile ei, date de contact ale conducerii, audienţa cetăţenilor, despre serviciile, pe care le prestează primăria şi întreprinderile municipale, tarife la aceste servicii, despre lista documentelor, care sunt necesare pentru obţinerea actelor permisive, despre locul aflării documentelor, care confirmă activitatea la întreprinderi (organizaţii) municipale, despre participanţii celui de-al doilea Război Mondial, proiectele deciziilor şi planurilor de activitate etc.

Bine aţi venit!

Primarul municipiului Bălţi - Vasili Panciuc

 
Sărbătoarea luminoasă a Sfintelui Paşti

Stimaţi bălţeni!

Felicit din toată inima toţi creştinii ortodoxşi cu prilejul Sfintei Sărbători de Paşti!

Marea sărbătoare a Paştelui simbolizează reînnoirea spirituală, celebrarea vieţii şi idealurilor morale înalte. În aceste minunate zile de primăvară inimile oamenilor sunt pline de o bucurie deosebită, noi speranţe şi o dorinţă sinceră de a face fapte bune.

 
Declaraţia privind buna guvernare

In temeiul prevederilor art. 16, alin.(l) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Vasili Panciuc, in calitate de Primar, declar că Primăria municipiului Bălţi dispune de un sistem de management financiar şi control a cărui organizare şi funcţionare permite furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate оn scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate in condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.

 
Vasili Panciuc a avut întrevedere cu Ambasadorul Marii Britanii în Moldova
 La data de 1 aprilie curent a avut loc întrevederea primarului mun.Bălţi Vasili Panciuc cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Marii Britanii în Republica Moldova dl Filip Dăvid Batson. Întîlnirea a fost neoficială (dl Batson a vizitat o întreprindere de confecţionare a îmbrăcămintei cu capital străin; a asistat la o oră publică la Universitatea de Stat „Alecu Russo" şi Zona Economică Liberă).
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       


Rezultate 1 - 5 din 269
MD 3100. Municipiul Bălți. str. Independenții,1. Tel: 0(231)2-31-81., Fax:0(231) 2-23-48
© 2014 Официальная страница примэрии м. Бэлць
Страница сгенерирована за 0.085124 секунд